Veiligere en betere chauffeur


Oorapparaat maakt direct van iedere bestuurder een veiligere en betere chauffeur!

Uit onderzoek blijkt dat Safety-Ear, het kleine veiligheidsapparaat dat geplaatst wordt achter oor veel meer veiligheid biedt dan tot nu toe werd aangenomen.

Tot een onderzoek was besloten naar aanleiding van reacties van Safety-Ear gebruikers.
Deze gebruikers melden dat Safety-Ear ook voor “wakkere” doeleinde geschikt is en dat ze zichzelf  een veiligere en beter bestuurder vinden tijdens het gebruik van Safety-Ear.
Tijdens het dragen zijn de bestuurders van mening beter geconcentreerd en alerter te blijven als ze handelingen uitvoeren die niet direct bij het autorijden horen.

Het ingestelde onderzoek bevestigde de toegezonden reacties volledig.
Gevoelig ingesteld bied Safety-Ear ook voor een fitte bestuurder een hogere mate van veiligheid tijdens het autorijden.

Jaarlijks kunnen door het gebruik van het apparaat vele duizenden ernstige ongevallen voorkomen worden die veroorzaakt worden door een bestuurder die even afgeleid is. Vooral op zeer drukke (snel) wegen en tijdens het spitsuur is het even afgeleid zijn vaak de oorzaak van een verkeersongeval.

Tijdens onderzoek is gekeken naar een aantal normale handelingen die iedere autobestuurder tijdens het autorijden wel eens verricht.
Eerst in een rit zonder Safety-Ear. Daarna door dezelfde bestuurder met het veiligheidssysteem op.

Op het moment dat een chauffeur tijdens het autorijden een handeling verricht die er voor zorgt dat de aandacht even van de vooruit is afgewend en hij omlaag kijkt geeft het apparaatje een signaal af in de vorm van een trilling of een piep.

 

 

Door dit signaal is de bestuurder zich direct bewust van deze onveilige handeling.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

1: Tijdens het verwisselen van de CD of het ingeven van een bestemming in een routeplanner wordt er tussendoor vaker en langer op de weg gelet.

2: Tijdens het pakken van een sigaret en het aansteken daarvan werd er meer op de weg gelet, of werd de handeling sneller verricht.

3: Tijdens gesprekken met medepassagiers kijkt de chauffeur met een Safety-Ear op beduidend minder naar de medepassagiers en blijft meer op de weg gefocust.

4: Chauffeurs die het nummer in een mobiele telefoon intoetsen letten vaker en langer tijdens deze handeling op de weg.
Opvallend was dat veel chauffeurs zonder de Safety-Ear de mobiele telefoon eerst vanuit de schoot bedienden, en later met Safety-Ear op de telefoon omhoog hielden zodat het mogelijk was om tijdens het intoetsen van het nummer tegelijkertijd op de weg voor hen te letten.

5: Tijdens het onderzoek is er tevens gekeken naar het “slingeren” van de auto tijdens de rit. Deze was een opvallende 72% lager.

6: Tijdens de rit werd iedere chauffeur al rijdend, een met plastic ingepakt broodje aangeboden. 82% maakte dit broodje tijdens de rit zonder Safety-Ear zelf open. Tijdens de rit met Safety-Ear op zakte het percentage naar 38%. Veelal vroeg de chauffeur een passagier het broodje te openen.
Ook een blikje werd minder vaak tussen de benen van een bestuurder geopend.

7: In alle gevallen ging de gemiddelde tijd die de bestuurder door de vooruit naar buiten keek omhoog.

Ouders met een baby in de maxi-cosi op de voorbank letten beter op de weg tijdens het geven van een b.v een speentje of speeltje en gaven de kinderen behoorlijk wat minder aaitjes over het hoofdje.

Eindconclusie:
Doordat een bestuurder door Safety-Ear continu gewezen wordt op onveilige situaties komt er een groter besef van het gevaar en gaat de chauffeur zich veiliger en bewuster gedragen.
Er wordt tijdens handelingen die niet direct met autorijden te maken hebben meer op de weg gelet en het rijgedrag verandert in positieve zin.

In het verkeer telt iedere seconde, hoe meer er op de weg gelet wordt hoe veiliger het verkeer. Het wisselen van een CD duurt al snel 6 a 7 seconden, ongeveer net zo lang als het duurt om een aaitje te geven over het hoofdje of het achterom kijken naar je kinderen. Op de snelweg ben je dan al snel ongeveer een kwart kilometer verder zonder op te letten!

Na het onderzoek deelde 84% van de testpersonen in een vraaggesprek mee dat zij vooraf geen idee hadden dat hun blik zo vaak en zo lang van de weg afgewend was. 76% voelde zich oplettender en veiliger met een Safety-Ear aan het oor.

Op de vraag of de testpersoon Safety-Ear mee naar huis wilde nemen beantwoorde 100% van de geteste personen met JA!

In België is afgelopen maand een schokkend onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat een op de drie Vlaamse truckers in slaap sukkelt achter het stuur.
Dit kan eenvoudig voorkomen worden door het verplichtstellen van het gebruik van een Safety-Ear voor het beroepsvervoer. Ook in andere landen zal een verplichting tot het dragen van een Safety-Ear of een vergelijkbaar veiligheidsmiddel voor alle bestuurders de wegen na schatting tot 25% veiliger maken.

Voor mensen met een slaapapneu is een Safety-Ear een onmisbaar veiligheidsmiddel in de auto. Deze groep van naar schatting 60.000 mensen in Nederland hebben een grote kans om een verkeersongeval te veroorzaken door het in slaap vallen achter het stuur als gevolg van deze aandoening.